Учешће на фестивалима:

  •  12. Међународни луткарски фестивал "Златна искра", Крагујевац (2010.)
  •  41. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије, Крагујевац (2010.)

Награде:
  • Трећа награда за представу у целини на 12. Међународном луткарском фестивалу "Златна искра" у Крагујевцу (2010.)
  • Награда Дарији Нешић за улогу Дине на 12. Међународном луткарском фестивалу "Златна искра" у Крагујевцу (2010.)
  • Награда Дарији Нешић за улогу Дине на 41. Сусретима професионалних позоришта лутака Србије у Крагујевцу (2010.)
  • Награда Богдану Шћепанском за оригиналну музику на 41. Сусретима професионалних позоришта лутака Србије у Крагујевцу (2010.)